ប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុ

ពិន្ទុចុងក្រោយនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗនឹងដាក់ឱ្យដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម ៖

- ការចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់  : ១០/១០០
- ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស និងមន្ទីរពិសោធន៍     : ១៥/១០០
- កិច្ចការស្រាវជ្រាវ        : ១៥/១០០
- ប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស    : ៦០/១០០
- ពិន្ទុសរុប                 : ១០០/១០០

ពិន្ទុផ្តល់ឱ្យសិស្ស-និស្សិតម្នាក់ៗសម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗ គឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធជាលេខ។ នៅក្នុងការគណនាមធ្យមភាគ របស់ពិន្ទុ សរុប រូបមន្តខាងក្រោមត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ ៖

ពិន្ទុសរុប  =ពិន្ទុមធ្យមនៃគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ + ពិន្ទុប្រឡងបញ្ចប់/២

និទ្ទេស A+  = 95 —100 
និទ្ទេស A    = 90 —94 
និទ្ទេស A-   = 85 —89 
និទ្ទេស B+  = 80 —84 
និទ្ទេស B    = 75 —79 
និទ្ទេស B-   = 70 —74 
និទ្ទេស C+  = 65 —70 
និទ្ទេស C    = 60 —64 
និទ្ទេស C-   = 50 —59 
និទ្ទេស D    = < 50
និទ្ទេស E    = អវត្តមាននៅពេលប្រឡង

Connect with us

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប(ខាងកើតផ្សារសាមគ្គីចម្ងាយ៧០ម៉ែត្រ)

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៧៦៦​ ២៩១

អុីម៉ែល: rpitssr@gmail.com

Courses

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search