វិធី​សាស្រ្ត​វាយ​តម្លៃ​

   គ្រូបង្រៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សម្នាក់ៗលើមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនបង្រៀន ការ វាយតម្លៃ អាចផ្អែកលើតេស្តពេញមួយវគ្គសិក្សា ឬការប្រឡងសរសេរ ឬក៏ទម្រង់នៃការប្រឡងផ្សេងៗទៀត ឬក៏ជាការលាយ បញ្ជូលគ្នានៃវិធីសាស្ត្រទាំងអស់។ ត្រូវមានការប្រឡងបញ្ចប់មួយនៅចុងបញ្ចប់នៃឆមាស។ វគ្គសិក្សាទាំងអស់ លើកលែងតែសារណា ត្រូវបានដាក់ពិន្ទុនៅចុងបញ្ចប់នៃឆមាស ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធនៃការដាក់ពិន្ទុមួយ ដែលត្រូវអនុម័តយល់ព្រមដោយវិទ្យាស្ថាន។ គ្រូបង្រៀនត្រូវជូនព័ត៌មនាដល់សិស្សទាំងអស់នៅចុងសប្តាហ៍ទី ១ នៃវគ្គសិក្សា អំពីវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ និង យកមកអនុវត្ត ។

Connect with us

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប(ខាងកើតផ្សារសាមគ្គីចម្ងាយ៧០ម៉ែត្រ)

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៧៦៦​ ២៩១

អុីម៉ែល: rpitssr@gmail.com

Courses

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search