រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដេប៉ាតឺម៉ង់

Image

តួនាទីភារកិច្ចដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

 • រៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ ដើម្បីគាំទ្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិទ្យាស្ថាន ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស ប្រំាបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។
 • រៀបចំកម្មវិធីសិក្សាគ្រប់កម្រិតឲ្យស្របតាមទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន។
 • រៀបចំមេរៀនទៅតាមមុខវិជ្ជា និងតាមកម្រិតសិក្សារបស់សិក្ខាកាម​​ សិស្ស-និស្សិ​ត។
 • រៀបចំសន្លឹកកិច្ចការសន្លឹកព័ត៌មាន និងកិច្ចតែងការបង្រៀនរៀងរា​​ល់​ពេល​ឡើង​​ប​ង្រៀ​​​​ន។
 • ត្រួតពិនិត្យកិច្ចតែងការមេរៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យគ្រប់មុខវិជ្ជាអោយបានត្រឹមត្រូវ។
 • រៀបចំម៉ោងសិក្សារបស់សិក្ខាកាម សិស្ស-និស្សិត និងម៉ោងបង្រៀនរបស់គ្រូបច្ចេកទេសសម្រាប់​ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជ​កម្ម។
 • ប្រមូល និងត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីសិក្សា(Course Outline)កិច្ចតែងការបង្រៀនរបស់គ្រូបច្ចេក​ទេស ដោយចងក្រងជាសៀវភៅមេរៀនទៅតាមមុខវិជ្ជានៃឯកទេសនីមួយៗ។
 • គ្រប់គ្រង និងធ្វើការបែងចែកសាស្ត្រាចារ្យទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗឲ្យបាន​ច្បាស់​លា​ស់។​
 • ដឹកនាំការបង្រៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
 • ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងការបង្រៀនរបស់គ្រូបច្ចេកទេស។
 • សហការជាមួយក្រុមស្វ័យវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យគុណភាពលើការបង្រៀនរបស់សាស្រ្តា​ចារ្យ។
 • រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលសាស្ត្រាចារ្យថ្មីមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបំពេញមុខងារតាម​ជំនាញ​
 • សម្របសម្រួលដល់បញ្ហាការបង្រៀនរបស់គ្រូបច្ចេកទេស និងការសិក្សារបស់សិក្ខាកាម សិស្ស-និស្សិត។
 • រៀបចំកិច្ចការរបស់សិស្ស និស្សិត (របាយការណ៍ ការស្រាវជ្រាវ និងនិក្ខេបបទ..........)។
 • ពង្រឹងវិន័យ និងបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបច្ចេកទេសនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់របស់ខ្លួន។
 • គ្រប់គ្រង និងថែរក្សាឧបករណ៍-សម្ភារៈរោងជាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ។
 • លើកទឹកចិត្តគ្រូបច្ចេកទេសក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការបង្កើតគម្រោងអាជីវ- កម្មវផ្សេងៗ។
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍ ចងក្រងឯកសារមេរៀន កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់កម្រិតនៃឯកទេសនីមួយៗ ស​ម​ស្រ​​ប​ទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ​និងសហការ​ជា​មួយ​​ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ។
 • រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងឯកសាររបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • សហការជាមួយការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ និង​ផែន​ការ​ដើម្បី​រៀប​ចំត​ម្រូ​វ​ការសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល។
 • សហការជាមួយការិយាល័យស្រាវជ្រាវមុខរបរ និងទំនាក់ទំនងឧស្សាហក្នុង​ការកំណត់​មុខ​ជំនា​ញ​ដែលទីផ្សារការងារកំពុងត្រូវការ។
 • រៀបចំការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ដើម្បីដោះស្រាយ ឬពិភាក្សាការងារផ្សេងៗរបស់ ដេប៉ាតឺម៉ង់ ដើម្បីរាយការណ៍នៅពេលប្រជុំប្រចាំខែ ឬរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផល និងសកម្មភាពការងារប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រាំបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់។
 • អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

កម្រិតបរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ (រយៈពេលសិក្សា ៤ឆ្នាំ)

 ឆ្នាំ ល.រ  មុខវិជ្ជា  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជាទី
 ១       ១  Khmer History  ២       ១  Micro Economic I
 ២  Business Concept of English1  ២  Micro Economic II
 ៣  Principle of Management  ៣  Human Resource
 ៤  Principle of Economic  ៤  Organization Behavior
 ៥  Basic Computer  ៥  Mathematics and Statistic
 ៦  Mathematics  ៦  Marketing Management
Business Concept of English2 Contract Law
Introduction to business Small Business Management
Public Admin Financial Management
១០ Principle of Marketing ១០ Taxation
១១ Principle of Accounting1    
ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
Brand Management Strategic Management
Money and Banking Benchmarking
Macro-Economic Business English Letter
Purchasing and Inventory Management International Trade
Project Management Financial Statement Analysis
Intermediate Accounting 1 International Accounting Standard
Managerial Accounting 1 Advance Financial Accounting 2
Cambodia Standard on Auditing Accounting Information System
Purchasing and Inventory Management Advance Accounting
Managerial Accounting2 ១០ Peach Tree
១០ Principle of Auditing ១១ Bank Accounting and Report
១១ Intermediate Accounting 2    
១២ Research Methodology    
           

Connect with us

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប(ខាងកើតផ្សារសាមគ្គីចម្ងាយ៧០ម៉ែត្រ)

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៧៦៦​ ២៩១

អុីម៉ែល: rpitssr@gmail.com

Courses

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search