គុណតម្លៃ(Value)

 

  • ទំនុកចិត្ត(Reliable)
  • ផលិតភាព( Productivities)
  • គំនិតផ្តួចផ្តើម(Initiative)
  • ការងារជាក្រុម(Teamwork)

Connect with us

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប(ខាងកើតផ្សារសាមគ្គីចម្ងាយ៧០ម៉ែត្រ)

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៧៦៦​ ២៩១

អុីម៉ែល: rpitssr@gmail.com

Courses

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search