បេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថាន

បេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថានមានតួនាទីបណ្តុះបណ្តាលនូវកម្រិតដូចខាងក្រោម៖

- កម្រិតវិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសិក្សារយៈពេលខ្លីក្រោម១ឆ្នាំទៅតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

- កម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ១ ២ និង៣  សិក្សារយៈពេល ១ឆ្នំា ឬ២ឆ្នាំ ឬ៣ឆ្នាំ(៩+១+១+១)

-​ កម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស/ឯកទេស សិក្សារយៈពេលយ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំ ត្រូវនឹង ៦០ក្រេឌីត ឡើងទៅ

- កម្រិតបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា/ឯកទេស សិក្សារយៈពេលយ៉ាងតិច ៤ឆ្នាំ ត្រូវនឹង ១២០ក្រេឌីត ឡើងទៅ។

 

Connect with us

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប(ខាងកើតផ្សារសាមគ្គីចម្ងាយ៧០ម៉ែត្រ)

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៧៦៦​ ២៩១

អុីម៉ែល: rpitssr@gmail.com

Courses

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search