ប្រវត្តិរបស់វិទ្យាស្ថាន

  • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាប បានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ក្រោមការ ឧបត្ថម្ភថវិការ និងបច្ចេកទេសរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ UNDP/ILO ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។
  • នៅខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ មជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់ គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ។
  • នៅឆ្នាំ២០០០ ដោយយោងតាមប្រកាសលេខ ៣៦២ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាប របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាប ។
  • នៅឆ្នាំ២០០៤ មជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រ សួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។
  • អនុក្រឹតលេខ១១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤បានប្រែក្លាយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តសៀមរាបឱ្យទៅជាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ។
Image
Image
Image

Connect with us

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប(ខាងកើតផ្សារសាមគ្គីចម្ងាយ៧០ម៉ែត្រ)

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៧៦៦​ ២៩១

អុីម៉ែល: rpitssr@gmail.com

Courses

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search